mkclmfs@mkcl.org  

  +91 8411960005  

 Missed Call Number : 022-49295104

Pre-admission process for AY 2020-21

  • Home -
  • Pre-admission process for AY 2020-21

बी. बी. ए. अभ्यासक्रमाच्या २०२०-२०२१ साठीच्या प्रवेश प्रक्रियेविषयी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापिठातर्फे पुढील सूचना उपलब्ध होणे अद्याप अपेक्षित आहे. संबंधित सूचना उपलब्ध झाल्यावर संकेतस्थळावर दर्शविण्यात येतील.